Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển
Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Nếu số lượng đơn hàng đầy xe sẽ được vận chuyển miễn phí trong phạm vi bán kính 50km.

Nếu số lượng đơn hàng không đầy xe sẽ phụ thu thêm phí vận chuyển, mức phí phụ thuộc vào địa điểm giao nhận.

 

Tin Liên Quan

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển
Chính sách vận chuyển