Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Quý khách hàng là doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ công nợ sau khi ký kết Hợp đồng mua bán đối với đơn hàng số lượng nhiều và liên tục.

Nếu Quý khách hàng mua số lượng ít phải thanh toán trước toàn bộ đơn hàng hoặc cọc 30% tổng giá trị đơn hàng, thanh toán 70% còn lại khi giao nhận hàng và hóa đơn VAT.

 

Tin Liên Quan

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán
Chính sách thanh toán